A Di Đà Kinh (Bản in lần đầu năm 1941 - Hán văn, Việt dịch và chú âm): Dự án Phục ch&#78 (Paperback)

A Di Đà Kinh (Bản in lần đầu năm 1941 - Hán văn, Việt dịch và chú âm): Dự án Phục chN By Đoàn Trung Còn Cover Image
$10.36
IN WAREHOUSE - Usually Ships in 3-7 Business Days

Description


Bản in lần đầu năm 1941 - H n văn, Việt dịch v ch m, của cư sĩ Đo n Trung C n, do Phật Học T ng Thư ấn h nh.


Product Details
ISBN: 9781387588633
ISBN-10: 138758863X
Publisher: Lulu.com
Publication Date: September 23rd, 2022
Pages: 38
Language: Vietnamese